Historia kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa

Kościół ten został zbudowany w r. 1753 w parafii Tęgoborze. Przedłużony w 1891r, dobudowano wówczas dużą wieżę. Jest jednonawowy z prezbiterium zamkniętym wielobocznie, o konstrukcji zrębowej. Wewnątrz na ścianach polichromia ornamentalna, a na suficie figuralna przedstawiająca Trójcę Świętą. Matkę Bożą z Dzieciątkiem, oraz Prymat Piotra. W kartuszach przedstawieni są święci i symbole Ewangelistów.
W kościele są trzy ołtarze rokokowe z II połowy XVIII wieku. W ołtarzu głównym obraz św. Mikołaja, oraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Z prawej strony kościoła chrzcielnica kamienna ludowo-barokowa (XVIII wiek). Za kościołem od strony prezbiterium malowidło przedstawiające scenę z Golgoty.

W roku 1982 kościół ten został przeniesiony z Tęgoborzy do Tabaszowej, tu na nowo zestawiony na fundamencie kamiennym. Duża wieża została przebudowana i dostosowana architektonicznie do starej XVIII-wiecznej małej wieży kościoła. W podziemiu, pod prezbiterium znajduje się sala katechetyczna. Obecnie przy kościele prowadzone są prace konserwatorskie.


Zwiedzając pamiętaj, że jest to Dom Boży!
Uszanuj to miejsce zachowaniem i strojem!