Małżeństwo

"Ślubuję ci wierność", czyli wyłączność, stuprocentowe zaangażowanie w rozwój tylko tej jednej miłości. Świadomie rezygnuję z każdego nowego spotkania.

"Ślubuję ci uczciwość", to znaczy, możesz na mnie polegać, ja cię nie zawiodę. Uczciwość jest fundamentem zaufania; gdzie się pojawia nieuczciwość, czyli kłamstwo, tam znika zaufanie.

"Oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci", to znaczy, możesz na mnie liczyć do końca mojego życia.


Praktyczne informacje:

 • zgłoszenie się do kancelarii na 3 miesiące przed datą ślubu

 • konieczność uczestniczenia w Dniu skupienia i Kursie Przedmałżeńskim

 • 3 spotkania w Poradni Rodzin

 • młodym, którzy zdecydują się na wesele bezalkoholowe, biskup udziela specjalnego błogosławieństwa

 • zalecana jest spowiedź św. generalna (z całego życia) po pierwszej wizycie w kancelarii i druga przed ślubem

Dokumenty potrzebne do zawarcia ślubu konkordatowego:

I. Spotkanie w Kancelarii Parafialnej (Trzy miesiące przed planowaną datą ślubu):

 • dowody osobiste

 • świadectwa (metrykę) chrztu (jeśli ktoś był chrzczony poza parafią)

 • datę I Komunii Św.

 • zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (3 egzemplarze)

 • świadectwa ukończenia Kursu przedmałżeńskiego

II. Spotkanie w Kancelarii Parafialnej (Nie później niż dwa tygodnie przed datą ślubu):

 • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach

 • zaświadczenie z Poradni Rodzinnej

 • zaświadczenie o uczestniczeniu w Dniu Skupienia

 • nazwiska świadków

III. W dniu ślubu

 • kartki poświadczające przystąpienie do spowiedzi